Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam; tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định "Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn" và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên.

  Đoàn TNCS Đông Dương ra đời 26/3/1931, trải qua các thời kì lịch sử, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Đoàn thanh niên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành công của cách mạng Việt Nam. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên, đó là sự vận động khách quan phù hợp với điều kiện thực tế của cách mạng Việt Nam- phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn. Như vậy, ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

  - Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

  - Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

  - Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

  - Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

  - Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

  - Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

  - Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tên gọi thay đổi, nhiệm vụ mỗi thời kì khác nhau, nhưng lòng nhiệt huyết yêu nước của các thế hệ Đoàn không bao giờ thay đổi. Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc. Cùng đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình.

Tiếp nối truyền thống ấy, Đoàn trường THPT Trung Sơn từ khi thành lập đến nay luôn đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của trường được ghi nhận bằng nhiều Giấy khen, Bằng khen của Đoàn cấp trên, luôn xứng đáng với sự tín nhiệm của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường.

Năm nay, ngày thành lập Đoàn 26/3/2020 là một ngày đặc biệt đối với các tổ chức Đoàn trong trường học trong đó có Đoàn trường THPT Trung Sơn. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy số người nhiễm Covid -19 ở nước ta hiện nay chưa có người tử vong và đang trong tầm kiểm soát, nhưng Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, Chi bộ trường THPT Trung Sơn đã chỉ đạo Đoàn không tổ chức Chương trình kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà tập trung vào việc phòng chống dịch bệnh như tu sửa, vệ sinh trường lớp; tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; tạo các bài giảng để ôn tập trực tuyến cho học sinh trên Internet, trên các ứng dụng như Zalo, Messenger, Zoom,…đồng thời tích cực tuyên truyền cho học sinh và gia đình học sinh về các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19, chủ động việc khai báo sức khỏe toàn dân đã được chính phủ triển khai.

Ngày thành lập Đoàn 26/3/2020 ở trường THPT Trung Sơn không văn nghệ, không mít tinh, không diễn văn chào mừng, không tặng hoa chúc tụng mà các Đoàn viên bằng mỗi cách của mình đang lặng lẽ góp phần vào công cuộc phòng chống dịch bệnh. Ngày 26/3/2020 sẽ là một ngày không bao giờ quên trong kí ức của tất cả các Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn viên thanh niên trường THPT Trung Sơn nói riêng.

                                                                                                       Đoàn trường THPT Trung Sơn