Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh corona trường mầm non thượng ấm đã xây dựng kế hoạch lao động vệ sinh và phun thuốc khử trùng.